Removing jQuery from GitHub.com frontend

In this post, we will explain a bit of history of how we started depending on jQuery in the first place, how we realized when it was no longer needed, and point out that—instead of replacing it with another library or framework—we were able to achieve everything that we needed using standard browser APIs.

Läs

Påminnelse: du kanske inte behöver jQuery ”för det där”

You Might Not Need jQuery är en bra påminnelse om att jQuery visserligen är smidigt och behändigt, men att ”vanlig” Javascript har utvecklats mycket sedan jQuery lanserades 2006.

I många fall är jQuery onödigt, och You Might Not Need jQuery visar mängder med exempel på hur man implementerar motsvarande funktion i ren Javascript.

Twitter släpper två bra bibliotek: Bootstrap och Hogan.js

I augusti släppte Twitter  Bootstrap, ”a front-end toolkit for rapidly developing web applications”. Det är ett paket med HTML, CSS och Javascript som gör det busenkelt att skapa snygga webbapplikationer. Utseendet kommer förstås påminna väldigt mycket om Twitter, vilket inte borde avskräcka alltför mycket…

Idag släppte de också Hogan.js, ett templating-ramverk för Javascript. Jag har inte tittat närmare på det, men eftersom det kommer från Twitter, utgår jag från att det är bra grejer.

Kolla in och testa genast!

Introduktion till Node.js

Vad är Node.js?

Node.js (kallas oftast ”Node”, rätt och slätt) är i grunden ett program som kan köra din Javascript-kod från kommandoraden – utan en webbläsare. Node.js gör det också möjligt att använda nätverket och filsystemet från Javascript mycket bättre än vad som är möjligt i dagens webbläsare.

I praktiken används Node.js mest som en webbserver, men det är egentligen bara ett av många möjliga användningsområden (men också det som Node.js-folket själva framhåller mest).

Ett av målen med Node.js är att det ska vara skalbart och alltså kunna hantera väldigt många samtidiga besökare på exempelvis en webbtjänst (men det är kanske inte riktigt så enkelt som att Node.js löser alla problem med skalbarhet).

Något som kan vara värt att tänka på är att med Node.js kommer du närmare hårdvaran än med exempelvis PHP på Apache. Node.js är alltså inte en högre abstraktionsnivå utan en lägre – vilket ger större flexibilitet men också mer komplexitet.

Installation

Du kan installera Node.js på flera olika sätt, men det enklaste är via en pakethanterare. I Ubuntu kan du använda apt för att installera Node.js:

$ sudo apt-get install python-software-properties
$ sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/node.js
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install nodejs

npm

Node Package Manager (förkortas npm) är en pakethanterare för Node.js, ungefär som PEAR för PHP, RubyGems för Ruby eller pip för Python. Npm gör det enkelt att installera moduler som du behöver.

Det enkla sättet att installera npm på:

$ curl http://npmjs.org/install.sh | sudo sh

”Hello, world!”

Skapa en fil helloworld.js och skriv in denna kodrad:

console.log('Hello, world!');

Kör det sedan från kommandoraden med detta kommando:

$ node helloworld

Enkelt!

Webbserver

En introduktion till Node.js måste förstås inkludera en enkel webbserver också. För att göra det enkelt för oss använder vi modulen Express istället för att använda den råa, inbyggda http-modulen.

$ npm install express

Skapa sedan en textfil, exempelvis webserver.js och skriv lite kod:

var app = require('express').createServer();

app.get('/', function(req, res){
    res.send('Hello, world!');
});

app.listen(3000);

Funktionen require() läser in modulen och createServer() skapar ett server-objekt som vi kallar ”app”. Genom att anropa metoder såsom get() och post() på app, talar vi om för objektet vad som ska hända när en viss URL på servern anropas. Det blir alltså ett slags router eller front controller.

Argumenten req och res står för request och response. req innehåller allt du behöver veta om anropet, och res är objektet som ska returneras till webbläsaren när du är färdig.

Metoden listen() säger sedan åt Node.js att vi vill lyssna på port 3000 och hantera alla http-anrop som kommer in där. Servern kommer fortsätta att lyssna tills du stänger av Node.js (ex. med Ctrl+C) eller tills något undantag eller fel inträffar.

Testkör servern exempelvis så här:

$ node webserver &
$ curl localhost:3000
$ killall node

Läs mer

Jag hoppas att du har lärt dig grunderna i Node.js, men naturligtvis finns det massor att upptäcka och lära sig:

jQuery-events och ”return false”

Douglas Neiner på Fuel Your Coding skriver en bra artikel om varför du kanske inte borde avsluta alla jQuery-event-callbacks med ”return false” (för att undvika standardbeteendet). Rekommenderas om du vill lära dig mer om hur events propagerar.

In most situations where you would use return false what you really want is e.preventDefault(). … This does everything we want without prohibiting parent elements from receiving these events as well. The fewer restrictions you place on your code the more flexible it will be to maintain.