Permalänksstruktur för bloggar

De permanenta länkarna till inlägg på din blogg bör följa någon av dessa strukturer:

  • /2011/04/05/permalanksstruktur-for-bloggar
  • /2011/04/permalanksstruktur-for-bloggar
  • /2011/permalanksstruktur-for-bloggar

Det finns flera bra anledningar till varför just dessa strukturer är rekommenderade för bloggar, istället för något av dessa sämre val:

  • /214/permalanksstruktur-for-bloggar
  • /214 eller /?p=214
  • /permalanksstruktur-for-bloggar

De rekommenderade adresserna innehåller relevant information om blogginlägget. Det kanske inte ser så viktigt ut vid en första anblick, men läs Kyle Neaths inlägg om URL-design så kanske du ändrar dig.

URLs are for humans. Design them for humans.

En länk som innehåller datum talar om för besökaren (eller den som ser adressen utan att besöka sidan) att det är ett blogginlägg eller en daterad artikel samt ungefär när den skrevs. Länkar som bara innehåller inläggets titel ger ingen ledtråd om att det är ett blogginlägg eller när det skrevs.

Om man tar bort delar av adresserna, får man fortfarande begripliga adresser som leder till något meningsfullt. /2011/04 leder till ett arkiv med alla inlägg från april 2011 och /2011 leder till ett arkiv med alla inlägg från 2011. De sämre alternativen är meningslösa om man bryter isär dem, och det är inte uppenbart vad adressen till ett arkiv är.

På bloggen Entreprenörd har jag av SEO-skäl använt adresser av typen /permalanksstruktur-for-bloggar, men på mina nya bloggar har jag gått över till /2011/04/permalanksstruktur-for-bloggar. Matt Mullenweg gillar också detta format.

En ytterligare bonus är att WordPress kan få prestandaproblem med vissa av de sämre permalänkarna:

For performance reasons, it is not a good idea to start your permalink structure with the category, tag, author, or postname fields.