Det är inte uppenbart vem som är den bästa programmeraren

På den rätt så anonyma bloggen awesomeness länkar Hising till John Cooks artikel om varför programmerare som är 10 gånger mer produktiva än sina kolleger inte får 10 gånger mer betalt.

Intressant läsning, även den podcast med Joel Spolsky som John Cook länkar till.

But just when they are being their most productive, nobody says “Wow! You were just 100x more productive than if you’d done this the hard way. You deserve a raise.” At best they say “Good idea!” and go on.  It may take a while to realize that someone routinely comes up with such time-saving insights. Or to put it negatively, it may take a long time to realize that others are programming with sound and fury but producing nothing.

Något att tänka på för alla chefer, kanske.